1.Na šemi L Jetronic sistema pokazati (klikom na miša) regulator pritiska!