1.Na šemi Mono Jetronic sistema pokazati (klikom na miša) step motor prigušnog leptira!