1.Na šemi ABS sistema pokazati glavni kočioni cilindan sa hidroagregatom klikom na odgovarajući broj.