1.Na slici zatvorenog ABS sistema sa magnetnim ventilima 3/3 pokazati kočioni cilindar točka klikom na odgovarajući broj.