1.Na šemi otvorenog sistema sa magnetnim ventilima 2/2 pokazati jedan od ulaznih ventila klikom na odgovarajući broj!