ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Владичин Хан
Телефон: +381 17 473 900
Факс: +381 17 474 095
tehnickahan@ptt.rs
     

 

   ПОЧЕТНА
 
   О ШКОЛИ
 
Историјат школе
 
Школа данас
   
   ПРОФИЛИ
 
Електротехника
 
 
Машинство и
обрада метала
 
Саобраћај
   
   ВЕСТИ
 
 
   ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Редовни ученици
 
Ванредни ученици
 
Наставници
   
   ДОКУМЕНТА
 
Испитна питања
 
 
Годишњи план рада школе
 
 
Школски развојни план
 
 
Правилник о оцењивању
 
 
Правилник о понашању
 
 
Финансијска документација
   
   Е УЧЕЊЕ
  Учење на даљину
 
Електротехника
 
Машинство
 
Саобраћај
 
Општеобразовни предмети
 
   
   ГАЛЕРИЈА
 
   КОНТАКТ

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

     

     На подручју рада електротехника ученици се школују за следећа занимања:

             Електротехничар за електронику на возилима

             Аутоелектричар 

             Електромонтер мрежа и постројења


            

 

Електротехничар за електронику на возилима

     Школовање на смеру електротехничар за електронику на возилима траје четири године. Ученици се на овом смеру оспособљавају за обављање компјутерске дијагностике возила. То подразумева упознавање са основним принципима електричних и електронских система на возилима, електричних инсталација на возилима, електричних машина на возилима, класичним системима батеријског и магнетног паљења, системима убризгавање горива код бензских и дизел мотора, системима конфора и заштите возила и безбедносним системима.
Подручја запошљавања су: сервиси за одржавање возила, агенције за маркетинг и продају, бирои за пројектовање и дизајн...
Број слободних места на овом смеру је 30 ученика.

 

Аутоелектричар

     Школовање на смеру аутоелектричар траје три године. Ученици се на овом смеру оспособљавају за послове уграђивања и поправљања електричних уређаја и опреме, електричних инсталација, светлосних и сигналних уређаја на моторним возилима и радним машинама. Након трогодишњег школовања ученици су у могућности да врше испитивање исправности и замену електронских компоненти за кочнице, управљачки механизам и климатске уређаје као и елктронских склопова којима се регулише убризгавање горива.

 

Електромонтер мрежа и постројења

     Школовање на смеру аутоелектричар траје три године. Бави се постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију... Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно се време по често прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође може да оснује сопствени сервис или фирму или да развија посао у трговини електроопреме.

 

 

     Литература из предмета Системи убризгавања ото мотора:

-КЕ Jetronic (квиз знања)

-L-Jetronic

-Mono-Jetronic

 


Школски календар

 


Министарство омладине и спорта

 

 

Еразмус плус

 

 


Дивац омладински фондови

 

 


Кровна организација младих Србије

 

 


Википедија

 

 


Google

 

 
 
 
 

 

 

Copyright © 2017 Техничка школа Владичин Хан
Designed by: Млађан Младеновић