ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Владичин Хан
Телефон: +381 17 473 900
Факс: +381 17 474 095
tehnickahan@ptt.rs
     

 

   ПОЧЕТНА
 
   О ШКОЛИ
 
Историјат школе
 
Школа данас
   
   ПРОФИЛИ
 
Електротехника
 
 
Машинство и
обрада метала
 
Саобраћај
   
   ВЕСТИ
 
 
   ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Редовни ученици
 
Ванредни ученици
 
Наставници
   
   ДОКУМЕНТА
 
Испитна питања
 
 
Годишњи план рада школе
 
 
Школски развојни план
 
 
Правилник о оцењивању
 
 
Правилник о понашању
 
 
Финансијска документација
   
   Е УЧЕЊЕ
  Учење на даљину
 
Електротехника
 
Машинство
 
Саобраћај
 
Општеобразовни предмети
 
   
   ГАЛЕРИЈА
 
   КОНТАКТ

 

Машинство и обрада метала

     

     На подручју рада машинство и обрада метала ученици се школују за следећа занимања:

           ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

           ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

            

 

ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ


     У току школовања ученици стичу потребна знања за активно коришћење рачунара, креирање и реализацију програма за управљање роботом, конструисање машинских елемената, склопова и подсклопова применом рачунара, креирање и примену одговарајућих програмских пакета у аутоматском управљању...Ученици се оспособљавају за послове аутоматског управљања у машинству, електродистрибуцији, за послове производње и паковања лекова и хране итд.
   Образовање траје 4 године, број слободних места на овом смеру је 30 ученика.

 

ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР


     Дечаци и девојчице који школске 2018/2019. године започну  школовање у трогодишњем образовном профилу ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР имаће шансу да стекну  конкурентно образовање, а тиме и веће шансе за добро плаћене послове по завршетку трогодишњег школовања.
    Профил ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР развијен је и спроводи се у оквиру заједничког пројекта Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.


УПРАКТИЧНА НАСТАВА У КОМПАНИЈАМА
     Програм модернизоване наставе за индустријске механичаре осмишљен је по угледу на немачки образовни систем који је од ове земље направио најјачу европску економију.
     У првом разреду ученици практичну наставу обављају у школској радионици, у другом проводе два радна дана недељно у  компанијама, са којима Школа сарађује (партнер наше шкоке је компанија Теклас аутомотив),  а у трећем, завршном разреду, три дана  недељно обављају практичну наставу у компанијама. У осталим данима ученици похађају теоријску наставу у Школи, па  оно што науче у теорији врло брзо примењују у пракси.

Компанија која је дала подршку Школи је ТЕКЛАС АУТОМОТИВ
      Уз помоћ ГИЗ- а ментори за практичну наставу у компанијама биће обучени за рад са ученицима/ученицама. Кроз индивидуални рад са њима ментори ће им омогућити да у реалним условима производње стекну знања и вештине неопходне за постепено и континуирано увођење у посао.

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ЗА ЛАКШЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

По завршетку школовања индустријски механичар ће умети да:

     -Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина,

     -Прати рад индустријских машина,

     -Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

ДОДАТНЕ ПОГОДНОСТИ
     
Искуства из праксе у Немачкој показују да ученици и ученице, који су практична знања стицали у компанијама, брже и лакше могу да дођу до посла, не само у својој земљи, већ и широм Европе.  На основу залагања и вештина стечених кроз стручну праксу у предузећима, ученици и ученице повећаће своје шансе да после завршетка школе у тим компанијама и остану, као новозапослени.
    Они који после трогодишењег школовања за индустријског механичара буду имали жељу да наставе са образовањем имају могућност да се доквалификују за четврти степен и касније упишу вишу школу  или факултет.

Додатне информације можете добити на:
тел: 017473900 или е-маил hantehnicka@gmail.com   https://www.facebook.com/tehnickahan/


    


Школски календар

 


Министарство омладине и спорта

 

 

Еразмус плус

 

 


Дивац омладински фондови

 

 


Кровна организација младих Србије

 

 


Википедија

 

 


Google

 

 
 
 
 

 

 

Copyright © 2017 Техничка школа Владичин Хан
Designed by: Млађан Младеновић