ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Владичин Хан
Телефон: +381 17 473 900
Факс: +381 17 474 095
tehnickahan@ptt.rs
     

 

   ПОЧЕТНА
 
   О ШКОЛИ
   
Историјат школе
   
Школа данас
   
   ПРОФИЛИ
   
Електротехника
   
 
Машинство и
обрада метала
   
Саобраћај
   
   ВЕСТИ
 
 
   ИНФОРМАЦИЈЕ
   
Редовни ученици
   
Ванредни ученици
   
Наставници
   
   ДОКУМЕНТА
   
Испитна питања
   
 
Годишњи план рада школе
   
 
Школски развојни план
   
 
Правилник о оцењивању
   
 
Правилник о понашању
   
 
Финансијска документација
   
   Е УЧЕЊЕ
    Учење на даљину
   
Електротехника
   
Машинство
   
Саобраћај
   
Општеобразовни предмети
 
   
   ГАЛЕРИЈА
 
   КОНТАКТ

 

ШКОЛА ДАНАС

     Школа у првој деценији 21. века доживљава свој пуни процват. У овом периоду број ученика се стално увећава захваљујући увођењу нових образовних профила. Данас је школа верификована да школује ученике у три подручја рада у двадесетак образовних профила. Техничка школа образује редовне ученике III и IV степена у подручју рада: Машинство и обрада метала, Електротехника и Саобраћај. Школа, такође, уписује и ванредне ученике за преквалификацију и доквалификацију. 
     


     
После четворогодишњег школовања ученици наше школе стичу диплому оспособљености за рад и имају могућност наставка школовања на свим високим школама и факултетима, осим медицинског факултета и факултета музичке уметности. Трогодишњим образовањем ученици се оспособљавају за самостално обављање послова одговарајућих занимања, за даље школовање за звање специјалисте и за наставак школовања на високим школама. У току школовања ученици имају могућност упоредног школовања и на другим образовним профилима. Техничка школа Владичин Хан запошљава високостручне кадрове за све образовне профиле наведених струка.

      Школа поседује савремено опремљене кабинете и лабораторије као и радионице за извођење практичне наставе, блок наставе и других облика наставе из предмета машинске, електро и саобраћајне струке. Школа располаже савременом спортском халом за извођење наставе и остале спортске активности.


Школски календар

 


Министарство омладине и спорта

 

 

Еразмус плус

 

 


Дивац омладински фондови

 

 


Кровна организација младих Србије

 

 


Википедија

 

 


Google

 

 
 
 
 

 

 

Copyright © 2017 Техничка школа Владичин Хан
Designed by: Млађан Младеновић